Termex Swedish

Påtaglig värme

Termex Swedish

Produkter

Termex-Cellull– hållbar energieffektivitet

Blåsbar värmeisolering för modernt byggande

Termex-Cellullens styrka ligger i att den möjliggör skarvfri isolering, har låg luftpermeabilitet samt att de porösa träfibrerna andas (= förmåga att jämna ut fukt). Produktens höga specifika värmekapacitet jämnar ut temperaturväxlingar och upprätthåller naturlig boendekomfort.

Njut av ett varmt hem samtidigt som du spar energi och skonar naturen

Tillverkningen av Termex-Cellull sker med EKOenergi-märkt vindkraft och minsta möjliga miljöbelastning. Inhemska Termex-Cellull är en säker och grundligt testad produkt som uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Produkten är också VTT-certifierad och har miljödeklaration.

Termex-Cellull – varm på vintern, sval på sommaren

 

 • När ditt hus har god värmeisolering krävs inte lika mycket energi för att hålla kölden borta.
 • Stöder passiv nedkylning i sommarvärmen, och sparar på så sätt nedkylningsenergi.
 • Enkel installation genom inblåsning. Installationsarbetet tar i allmänhet bara ett par timmar, beroende på hur stor yta som ska isoleras.
 • Minskar känslan av drag. Ett material som andas, jämnar ut fukten i konstruktionerna, bättre inomhusluft.
 • Äkta återvinningsprodukt tillverkad i Finland med EKOenergi.
 • Koldioxidförråd.
 • Cellullen kan återvinnas eller återanvändas när byggnaden nått slutet på sin livscykel.

 

Gå till nedladdningsbart material om Termex -Green+


Termex-Green+– för ett ännu grönare byggande

Naturenlig värmeisolering

Termex-Eriste Oy har utökat sin produktfamilj av blåsbara isoleringsmaterial. Produkten Green+ består av sorterat tidningspapper och därtill av ren naturlera som tillsatts som brandskyddsmedel. Mycket finfördelad mineralpartikelmassa läggs till i defibreringsprocessen, där fibrerna luckras upp för att få god värmeisoleringsförmåga. Lerämnet bevaras i fiberstrukturen under produktens hela livscykel. Termex Green+ är lätt att återvinna vid slutet av sin livscykel.

Produkten kan enkelt och snabbt installeras genom inblåsning i vinds-, mellan- och bottenbjälklag samt i väggkonstruktioner. Resultatet är en skarvfri, effektiv värmeisolering.

Termex-Green+ – varm på vintern, sval på sommaren

Ren naturlera används som brandskyddsmedel i produkten Green+. Produktens kapacitet motsvarar allmänt de cellullsprodukter som finns på marknaden. Läs produktcertifikatet för utförligare uppgifter.

Gå till produktcertifikatet


Cellull har långa traditioner, det är det äldsta industriellt framställda ekologiska värmeisoleringsmaterialet.

Termex Sidox®– inblåst skivull

Den nya generationens blåsbara värmeisolering

Termex Sidox® är en modern metod för inblåsning av Termex-Cellull, som ger ett skivformat resultat utan skarvar. Metoden används i vindsbjälklag i nybyggen och vid tilläggsisolering, och lämpar sig också för ljud- och värmeisolering av väggar. Sidox® kombinerar de bästa egenskaperna hos skivisolering och blåsbar isolering: resultatet får skivisoleringens stadga, men installeras enkelt, skarvfritt och kostnadseffektivt genom inblåsning.

Robust isolering

Sidox® håller isoleringen på plats i vindsbjälklaget. Vinddraget rubbar inte isoleringen, och sättningen är minimal. Det robusta resultatet kommer sig av en ny sofistikerad installationsmetod där fibrerna fäster vid varandra och vid vindsbjälklagets konstruktioner. Vid installation fäster fibrerna vid varandra och bildar en isoleringsmassa i skivform. Genom installation av Sidox® undviks de för skivisolering typiska skarvläckorna i vindsbjälklaget. Sidox® garanterar varaktig, skarvfri och tät värmeisolering. Sidox® är den nya kvalitetsstandarden för isolering av vindsbjälklag. Installationstekniken Sidox® kan också användas för isolering av ytter- och mellanväggar. Det är ett utmärkt sätt att tilläggsisolera exempelvis en timmervägg, eftersom isoleringsfibrerna fäster vid varandra och vid konstruktionerna, och därvid utan skarvar fyller små springor och hålrum.

Termex Sidox® – varm på vintern, sval på sommaren

 • i övrigt samma egenskaper som Termex-Cellull, förutom att ett tillsatsämne som används i samband med installationen gör att fibrerna fäster vid varandra och bildar en enhetlig skivformad isoleringsmadrass som nästan inte sätter sig alls.

Gå till nedladdningsbart material om Termex Sidox®


Ett Sidox®-bindemedel tillsätts Cellullen i inblåsningsskedet

Termex-Installationsduk– lösning för väggisolering i slutna fack

Termex-Installationsduk revolutionerar tekniken för isolering av väggar

Termex-Installationsduken monteras spänt och häftas vid stommen så att ett slutet fack uppstår i väggen. Duken består av en tunn men slitstark väv av polypropen, som effektivt släpper igenom luft. Värmeisoleringen Termex-Cellull blåses in i hålrummet med tryckluft via en slang. Inblåsningsluften avlägsnas obehindrat genom installationsduken. Isoleringsfibrerna packas tätt ihop och bildar ett skarvfritt, effektivt värmeisoleringsskikt som inte sätter sig. Efter installation är isoleringens täthet över 55 kg/m3. Dess massa förbättrar ljudisoleringen och ökar väggens värmekapacitet.

Ett skarvfritt sätt att isolera väggar

Cellull som installeras genom inblåsning fyller ut alla springor och håligheter och bildar en skarvfri isoleringsmassa som effektivt isolerar värmen såväl vinter som sommar. Glöm gammalmodiga skivisoleringsmaterial – beställ installation av blåsbar ull för att isolera dina väggar!

Termex-Installationsduk

 • möjliggör skarvfri väggisolering som inte sätter sig
 • det går lätt och snabbt att installera värmeisolering i slutna fack genom inblåsning
 • vid isoleringsarbetet uppstår inget spill som t.ex. vid tillskärning av skivull

Gå till nedladdningsbart material om Termex-Installationsduken


Värmeisoleringen blåses in i hålrummet med tryckluft via en slang.

Termex Zero– en konstruktionslösning för nybyggen

Bevisat energibesparande och trygg konstruktion

Tester har visat att konstruktionsfamiljen Termex Zero är en energibesparande och trygg konstruktionslösning. Termex-Cellull är ett träbaserat material som andas och därför möjliggör fukt- och värmetekniskt fungerande konstruktioner. Termex utjämnar fukt- och temperaturväxlingar i konstruktionen och minskar fuktbelastningen på virket. Termex Zero-konstruktionerna har mycket låg värmeledningsförmåga och därmed utmärkt energieffektivitet.

Termex Zero ger byggande med god kvalitet

Konstruktionen Termex Zero används i väggar och vindsbjälklag och uppfyller de strikta energieffektivitetskraven för passivhus. Termex Zero-konstruktionen bygger på såväl I-balk- som fackverkskonstruktioner. Väggen har inga köldbryggor. Termex-Cellull används i konstruktioner och är en fuktutjämnande träbaserad cellull som ger byggnadsfysikaliskt fungerande konstruktioner.

Konstruktionslösningen Termex Zero

 • minskar fuktrisken (läckageventilationen genom konstruktionerna minskas)
 • förbättrar energieffektiviteten
 • underlättar reglering av byggnadens tryckförhållanden
 • förbättrar inomhusluftens kvalitet (ventilationen är kontrollerad och effektiv)
 • ökar boendekomforten (draget minskar)
 • förbättrar byggnadens ljudisolering

Gå till nedladdningsbart material om Termex Zero


Väggkonstruktionen i ett Termex Zero-passivhus är fukttekniskt säker.