Termex Swedish

Tilläggsisoleringen återbetalar sig i bästa fall på 3–5 år genom energibesparingar

Termex Swedish

Det lönar sig att tilläggsisolera

Det lönar sig att tilläggsisolera

Värmen försvinner genom taket

Vem vill du helst ska ha dina pengar; elbolaget eller du själv? Husets vindsbjälklag är den största energitjuven, och att tilläggsisolera dess konstruktioner är nästan alltid en förmånlig och klok åtgärd. Isolering av vindsbjälklaget återbetalar sig på kort tid; i äldre spånisolerade hus på knappt tre år, och i nyare hus vanligen under fem år. Tilläggsisolering kan alltså återbetala sig själv på så kort tid som under tre år; beroende på den gamla isoleringen.

Värmeledningsförluster

Du sparar genom att tilläggsisolera – beräkna hur mycket:

Tasakattoon ei voida toteuttaa lisäeristystä tekemättä kattoon suuria rakenteellisia muutoksia.
1. Ange husets takkonstruktion
Termex Swedish
Termex Swedish
Termex Swedish
2. Ange uppskattad tjocklek av nuvarande isolering i husets vindsbjälklag
ELLER
Ange uppskattat byggår
3. Ange uppskattad boyta
m2
4. Välj tjocklek på tilläggsisolering
mm
5. Ange husets värmeform
6. Ange uppskattat energipris och -förbrukning
c./kWh
kWh/år
Din besparing på 5 år blir ungefär *) = €