Artiklar med ytterligare information

Tilläggsisolering i olika konstruktionstyper

Sadeltak Sadeltak är den vanligaste takkonstruktionen i Finland. Därunder finns i regel ett öppet vindsbjälklag.  Med öppet vindsbjälklag avses ett utrymme där isoleringsmaterialet är synligt. Read more