Eristämällä paremmin kulutat vähemmän

 

 

Lataa Termexin ympäristöseloste:

 

                  

Termex-Selluvilla valmistetaan mahdollisimman kevyellä ympäristörasituksella
 


Lue lisää ilmastonmuutoksesta:

Ilmasto-opas

Lämmitä kotiasi, älä ilmastoa

Tulevaisuuden rakentamismääräykset vaativat parempaa energia- ja ympäristötehokkuutta. Todennäköisesti myös energian hinta tulevaisuudessa nousee. Parantamalla talojen lämmöneristävyyttä luomme ympäristöystävällisempää asumista ja saamme merkittäviä kustannussäästöjä asumiseen. Samalla vähennämme omalta osaltamme haitallisia CO2 -päästöjä ja hidastamme ilmastonmuutosta. Energiatehokkuus on investointi tulevaisuuteen – valinta ilmastonsuojelun puolesta.

Ekoenergia-merkki

Sähkönkulutus on teollisissa prosesseissa merkittävä ympäristövaikutusten aiheuttaja. Siksi kaikki Termex-Eriste Oy:n käyttämä sähkö onkin EKOenergia-merkittyä. EKOenergia on ympäristömerkki sähkösopimuksille. Se takaa, että sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä, jotka täyttävät lisäksi kansainvälisesti asetetut kestävyyskriteerit.

Uusiutuva, kierrätetty materiaali

Kierrätyspaperin uusiokäyttö lämmöneristeeksi on erittäin materiaalitehokasta. Uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden käyttö rakennusmateriaalien valmistuksessa on ympäristötietoisessa maailmassa entistä tärkeämpää. Vaadi eristemateriaaliltasi hyvän lämmöneristävyyden lisäksi myös ympäristöseloste.

Tuulivoimalla valmistettu

Termex -Selluvillan tuotantoprosessi on mekaaninen; eriste valmistetaan sanomalehtipaperista kuiduttamalla. Kuidutuksen energiantarve on vähäistä ja sen tuottamiseen käytetään Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa tuulivoimaa, joka täyttää kansainväliset EKOenergia-kriteerit. Vuoden 2014 alusta eristeen valmistuksen CO2-päästöt onkin saatu laskettua jo alle 200 grammaan kilolta. Termex -Selluvillaa valmistetaan nyt entistä kevyemmällä ympäristörasituksella.

Puupohjainen Termex on hiilivarasto

Puu on uusiutuva luonnonmateriaali, joka kasvaessaan sitoo ilmakehästä hiilidioksidia runkoonsa. Käytettäessä puupohjaisia rakennusmateriaaleja, kuten selluvillaa, vähennetään rakentamisen ympäristörasitusta alentamalla kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.

(lähteet: ETA-10/0399, VTT-CR-01195-14, VTT-CR-01784-1, 35 EKOenergiasertifikaatti: Termex 2013-11-15)